Friday, 9 December 2016

PAST RESULT 2 4CAST ON FRIDAYPAST RESULT 2 4CAST ON FRIDAY 9-12-2016
••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••
PREMIER: ROYAL
DATE: 03-06-2016
SUCCESS: 01-33-57-18-22
MACHINE: 86-87-11-50-04
PREMIER: ROYAL
DATE: 10-06-2016
SUCCESS: 54-02-28-67-64
MACHINE: 17-20-39-50-70
PREMIER: ROYAL
DATE: 17-06-2016
SUCCESS: 39-83-26-36-88
MACHINE: 81-53-90-63-84
PREMIER: ROYAL
DATE: 24-06-2016
SUCCESS: 11-47-37-49-39
MACHINE: 68-87-79-16-02
PREMIER: ROYAL
DATE: 01-07-2016
SUCCESS: 61-70-85-51-33
MACHINE: 73-31-58-21-71
PREMIER: ROYAL
DATE: 08-07-2016
SUCCESS: 04-66-72-54-62
MACHINE: 55-39-05-52-77
PREMIER: ROYAL
DATE: 15-07-2016
SUCCESS: 43-72-48-81-04
MACHINE: 16-78-01-32-25
PREMIER: ROYAL
DATE: 22-07-2016
SUCCESS: 76-15-85-77-82
MACHINE: 14-11-02-29-18
PREMIER: ROYAL
DATE: 29-07-2016
SUCCESS: 01-53-51-14-30
MACHINE: 58-06-43-28-52
PREMIER: ROYAL
DATE: 05-08-2016
SUCCESS: 84-53-17-37-81
MACHINE: 70-79-29-22-21
PREMIER: ROYAL
DATE: 12-08-2016
SUCCESS: 33-09-44-24-69
MACHINE: 29-57-81-42-13
PREMIER: ROYAL
DATE: 19-08-2016
SUCCESS: 51-75-24-28-23
MACHINE: 14-61-45-71-39
PREMIER: ROYAL
DATE: 26-08-2016
SUCCESS: 16-25-47-83-32
MACHINE: 84-24-15-23-76
PREMIER: ROYAL
DATE: 02-09-2016
SUCCESS: 64-53-61-05-21
MACHINE: 32-60-51-42-03
PREMIER: ROYAL
DATE: 09-09-2016
SUCCESS: 38-32-88-64-25
MACHINE: 87-44-14-11-54
PREMIER: ROYAL
DATE: 16-09-2016
SUCCESS: 51-43-26-56-63
MACHINE: 46-86-83-39-16
PREMIER: ROYAL
DATE: 23-09-2016
SUCCESS: 14-79-10-11-43
MACHINE: 02-38-88-49-84
PREMIER: ROYAL
DATE: 30-09-2016
SUCCESS: 39-03-41-30-29
MACHINE: 89-55-76-42-85
PREMIER: ROYAL
DATE: 07-10-2016
SUCCESS: 58-90-57-44-16
MACHINE: 09-63-62-01-15
PREMIER: ROYAL
DATE: 14-10-2016
SUCCESS: 43-16-60-66-69
MACHINE: 17-74-21-37-10
PREMIER: ROYAL
DATE: 21-10-2016
SUCCESS: 79-39-56-55-69
MACHINE: 43-19-66-27-42
PREMIER: ROYAL
DATE: 28-10-2016
SUCCESS: 76-49-87-86-88
MACHINE: 31-71-59-75-01
PREMIER: ROYAL
DATE: 04-11-2016
SUCCESS: 17-77-12-31-30
MACHINE: 01-51-53-14-15
PREMIER: ROYAL
DATE: 11-11-2016
SUCCESS: 88-63-40-81-45
MACHINE: 48-70-43-03-15
PREMIER: ROYAL
DATE: 18-11-2016
SUCCESS: 84-80-70-12-53
MACHINE: 69-11-34-31-18
PREMIER: ROYAL
DATE: 25-11-2016
SUCCESS: 48-07-84-16-15
MACHINE: 31-29-21-33-71
PREMIER: ROYAL
DATE: 02-12-2016
SUCCESS: 43-22-54-84-61
MACHINE: 14-47-73-50-34
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
PREMIER: METRO
DATE: 08-08-2016
SUCCESS: 11-26-79-23-60
MACHINE: 05-29-74-48-45
PREMIER: METRO
DATE: 12-08-2016
SUCCESS: 61-38-40-51-82
MACHINE: 07-05-44-39-88
PREMIER: METRO
DATE: 15-08-2016
SUCCESS: 07-67-83-75-17
MACHINE: 52-10-88-26-03
PREMIER: METRO
DATE: 19-08-2016
SUCCESS: 17-64-68-37-20
MACHINE: 88-65-76-72-45
PREMIER: METRO
DATE: 22-08-2016
SUCCESS: 62-64-61-86-79
MACHINE: 04-85-90-37-18
PREMIER: METRO
DATE: 26-08-2016
SUCCESS: 81-22-83-53-69
MACHINE: 09-40-74-02-79
PREMIER: METRO
DATE: 29-08-2016
SUCCESS: 17-06-76-52-07
MACHINE: 13-11-77-55-61
PREMIER: METRO
DATE: 02-09-2016
SUCCESS: 75-36-61-31-02
MACHINE: 35-11-27-23-10
PREMIER: METRO
DATE: 05-09-2016
SUCCESS: 77-88-86-01-62
MACHINE: 89-76-34-47-58
PREMIER: METRO
DATE: 09-09-2016
SUCCESS: 83-79-02-70-66
MACHINE: 42-54-82-44-64
PREMIER: METRO
DATE: 12-09-2016
SUCCESS: 86-77-82-10-02
MACHINE: 29-71-69-87-07
PREMIER: METRO
DATE: 16-09-2016
SUCCESS: 44-85-74-61-63
MACHINE: 55-62-03-78-71
PREMIER: METRO
DATE: 19-09-2016
SUCCESS: 73-71-87-90-54
MACHINE: 38-55-41-33-51
PREMIER: METRO
DATE: 23-09-2016
SUCCESS: 07-87-89-70-47
MACHINE: 53-62-64-80-34
PREMIER: METRO
DATE: 26-09-2016
SUCCESS: 69-70-76-21-29
MACHINE: 01-40-25-48-53
PREMIER: METRO
DATE: 30-09-2016
SUCCESS: 31-64-48-82-07
MACHINE: 36-03-70-39-30
PREMIER: METRO
DATE: 03-10-2016
SUCCESS: 53-79-12-74-72
MACHINE: 61-20-83-37-40
PREMIER: METRO
DATE: 07-10-2016
SUCCESS: 29-51-44-53-85
MACHINE: 83-33-88-17-49
PREMIER: METRO
DATE: 10-10-2016
SUCCESS: 32-90-83-49-89
MACHINE: 69-55-76-24-86
PREMIER: METRO
DATE: 14-10-2016
SUCCESS: 62-39-42-17-32
MACHINE: 77-84-60-15-47
PREMIER: METRO
DATE: 17-10-2016
SUCCESS: 43-11-44-88-17
MACHINE: 31-09-33-08-52
PREMIER: METRO
DATE: 21-10-2016
SUCCESS: 80-15-44-64-25
MACHINE: 69-14-05-57-77
PREMIER: METRO
DATE: 24-10-2016
SUCCESS: 05-30-72-42-49
MACHINE: 28-88-41-71-83
PREMIER: METRO
DATE: 28-10-2016
SUCCESS: 78-27-22-37-29
MACHINE: 30-57-75-16-82
PREMIER: METRO
DATE: 31-10-2016
SUCCESS: 87-02-85-06-60
MACHINE: 39-72-04-34-65
PREMIER: METRO
DATE: 04-11-2016
SUCCESS: 44-23-01-66-88
MACHINE: 24-71-36-11-73
PREMIER: METRO
DATE: 7-11-2016
SUCCESS: 74-49-86-39-19
MACHINE: 27-18-08-90-37
PREMIER: METRO
DATE: 11-11-2016
SUCCESS: 55-09-68-86-07
MACHINE: 35-24-15-01-52
PREMIER: METRO
DATE: 14-11-2016
SUCCESS: 63-54-44-37-11
MACHINE: 85-57-69-74-20
PREMIER: METRO
DATE: 18-11-2016
SUCCESS: 66-83-79-55-06
MACHINE: 58-15-41-44-37
PREMIER: METRO
DATE: 21-11-2016
SUCCESS: 77-43-27-44-02
MACHINE: 50-85-17-23-22
PREMIER: METRO
DATE: 25-11-2016
SUCCESS: 13-53-68-48-02
MACHINE: 72-01-78-08-12
PREMIER: METRO
DATE: 28-11-2016
SUCCESS: 75-43-58-31-18
MACHINE: 34-83-81-87-61
PREMIER: METRO
DATE: 02-12-2016
SUCCESS: 15-72-77-56-29
MACHINE: 07-82-39-74-66
PREMIER: METRO
DATE: 05-12-2016
SUCCESS: 39-38-59-11-34
MACHINE: 79-75-40-25-22
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
PREMIER: GOLD
DATE: 02-08-2016
SUCCESS: 74-42-54-51-17
MACHINE: 83-43-50-27-52
PREMIER: GOLD
DATE: 05-08-2016
SUCCESS: 84-01-47-75-66
MACHINE: 65-86-23-85-68
PREMIER: GOLD
DATE: 09-08-2016
SUCCESS: 52-15-79-27-59
MACHINE: 86-49-32-24-29
PREMIER: GOLD
DATE: 12-08-2016
SUCCESS: 53-29-42-57-59
MACHINE: 39-88-83-82-05
PREMIER: GOLD
DATE: 16-08-2016
SUCCESS: 17-03-25-52-48
MACHINE: 10-79-77-57-54
PREMIER: GOLD
DATE: 19-08-2016
SUCCESS: 44-43-22-86-05
MACHINE: 14-08-35-19-47
PREMIER: GOLD
DATE: 23-08-2016
SUCCESS: 85-76-65-16-79
MACHINE: 25-58-49-12-81
PREMIER: GOLD
DATE: 26-08-2016
SUCCESS: 01-29-31-57-11
MACHINE: 56-35-47-78-37
PREMIER: GOLD
DATE: 30-08-2016
SUCCESS: 28-72-69-25-04
MACHINE: 66-71-60-37-14
PREMIER: GOLD
DATE: 02-09-2016
SUCCESS: 08-15-37-40-77
MACHINE: 47-71-11-69-23
PREMIER: GOLD
DATE: 06-09-2016
SUCCESS: 58-51-17-16-35
MACHINE: 70-90-61-32-72
PREMIER: GOLD
DATE: 09-09-2016
SUCCESS: 02-36-30-28-24
MACHINE: 09-85-77-51-49
PREMIER: GOLD
DATE: 13-09-2016
SUCCESS: 63-49-33-07-42
MACHINE: 29-43-87-56-11
PREMIER: GOLD
DATE: 16-09-2016
SUCCESS: 52-27-74-60-34
MACHINE: 88-10-15-32-79
PREMIER: GOLD
DATE: 20-09-2016
SUCCESS: 75-58-33-15-44
MACHINE: 62-89-42-90-67
PREMIER: GOLD
DATE: 23-09-2016
SUCCESS: 70-25-59-15-13
MACHINE: 60-16-63-01-31
PREMIER: GOLD
DATE: 27-09-2016
SUCCESS: 85-30-03-05-74
MACHINE: 65-87-45-51-67
PREMIER: GOLD
DATE: 30-09-2016
SUCCESS: 70-37-56-33-27
MACHINE: 06-52-18-68-02
PREMIER: GOLD
DATE: 04-10-2016
SUCCESS: 20-41-32-11-80
MACHINE: 29-28-64-50-65
PREMIER: GOLD
DATE: 07-10-2016
SUCCESS: 48-83-81-43-24
MACHINE: 85-40-28-56-77
PREMIER: GOLD
DATE: 11-10-2016
SUCCESS: 41-43-57-58-52
MACHINE: 51-01-55-49-20
PREMIER: GOLD
DATE: 14-10-2016
SUCCESS: 46-73-57-01-06
MACHINE: 50-35-16-04-44
PREMIER: GOLD
DATE: 18-10-2016
SUCCESS: 34-87-75-29-14
MACHINE: 01-78-24-60-43
PREMIER: GOLD
DATE: 21-10-2016
SUCCESS: 60-39-38-12-08
MACHINE: 59-16-54-41-48
PREMIER: GOLD
DATE: 25-10-2016
SUCCESS: 05-38-55-65-07
MACHINE: 13-26-19-20-69
PREMIER: GOLD
DATE: 28-10-2016
SUCCESS: 85-22-50-18-01
MACHINE: 10-16-69-03-74
PREMIER: GOLD
DATE: 01-11-2016
SUCCESS: 23-54-03-06-80
MACHINE: 01-25-62-35-21
PREMIER: GOLD
DATE: 04-11-2016
SUCCESS: 90-54-08-57-73
MACHINE: 04-25-63-12-41
PREMIER: GOLD
DATE: 08-11-2016
SUCCESS: 16-17-55-52-26
MACHINE: 45-54-51-38-22
PREMIER: GOLD
DATE: 11-11-2016
SUCCESS: 22-47-59-10-41
MACHINE: 90-23-34-07-24
PREMIER: GOLD
DATE: 15-11-2016
SUCCESS: 51-32-88-38-49
MACHINE: 44-29-55-18-72
PREMIER: GOLD
DATE: 18-11-2016
SUCCESS: 66-13-76-02-19
MACHINE: 60-80-33-79-32
PREMIER: GOLD
DATE: 22-11-2016
SUCCESS: 01-50-36-69-27
MACHINE: 89-88-41-62-30
PREMIER: GOLD
DATE: 25-11-2016
SUCCESS: 07-57-20-83-87
MACHINE: 66-50-41-86-68
PREMIER: GOLD
DATE: 29-11-2016
SUCCESS: 14-51-21-17-11
MACHINE: 45-35-87-22-59
PREMIER: GOLD
DATE: 02-12-2016
SUCCESS: 90-38-60-03-57
MACHINE: 28-77-74-68-43
PREMIER: GOLD
DATE: 06-12-2016
SUCCESS: 74-61-59-05-78
MACHINE: 01-71-35-79-41
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
PREMIER: JACKPOT
DATE: 02-08-2016
SUCCESS: 81-29-89-22-38
MACHINE: 25-71-27-64-02
PREMIER: JACKPOT
DATE: 05-08-2016
SUCCESS: 47-75-89-22-14
MACHINE: 45-78-57-59-55
PREMIER: JACKPOT
DATE: 09-08-2016
SUCCESS: 66-10-48-17-57
MACHINE: 61-83-56-81-88
PREMIER: JACKPOT
DATE: 12-08-2016
SUCCESS: 35-57-19-23-55
MACHINE: 09-32-13-14-50
PREMIER: JACKPOT
DATE: 16-08-2016
SUCCESS: 88-22-36-27-81
MACHINE: 42-59-49-24-14
PREMIER: JACKPOT
DATE: 19-08-2016
SUCCESS: 08-27-83-66-31
MACHINE: 63-72-43-24-60
PREMIER: JACKPOT
DATE: 23-08-2016
SUCCESS: 88-27-39-40-47
MACHINE: 86-08-33-15-35
PREMIER: JACKPOT
DATE: 26-08-2016
SUCCESS: 50-68-18-33-22
MACHINE: 05-48-07-19-04
PREMIER: JACKPOT
DATE: 30-08-2016
SUCCESS: 76-69-28-06-37
MACHINE: 12-29-20-75-41
PREMIER: JACKPOT
DATE: 02-09-2016
SUCCESS: 29-64-68-62-06
MACHINE: 32-81-72-80-30
PREMIER: JACKPOT
DATE: 06-09-2016
SUCCESS: 22-45-83-27-09
MACHINE: 23-77-78-39-24
PREMIER: JACKPOT
DATE: 09-09-2016
SUCCESS: 49-73-50-83-10
MACHINE: 72-67-76-64-27
PREMIER: JACKPOT
DATE: 13-09-2016
SUCCESS: 29-31-13-87-19
MACHINE: 47-51-62-63-08
PREMIER: JACKPOT
DATE: 16-09-2016
SUCCESS: 75-20-41-06-22
MACHINE: 82-63-16-25-74
PREMIER: JACKPOT
DATE: 20-09-2016
SUCCESS: 02-74-19-87-24
MACHINE: 25-89-15-81-40
PREMIER: JACKPOT
DATE: 23-09-2016
SUCCESS: 20-05-11-27-58
MACHINE: 01-22-21-88-28
PREMIER: JACKPOT
DATE: 27-09-2016
SUCCESS: 74-53-01-78-89
MACHINE: 31-88-49-85-73
PREMIER: JACKPOT
DATE: 30-09-2016
SUCCESS: 37-75-60-40-18
MACHINE: 21-51-65-58-03
PREMIER: JACKPOT
DATE: 04-10-2016
SUCCESS: 57-11-25-83-28
MACHINE: 36-90-42-02-35
PREMIER: JACKPOT
DATE: 07-10-2016
SUCCESS: 84-73-19-20-51
MACHINE: 43-80-71-44-18
PREMIER: JACKPOT
DATE: 11-10-2016
SUCCESS: 23-44-80-74-88
MACHINE: 63-57-38-69-15
PREMIER: JACKPOT
DATE: 14-10-2016
SUCCESS: 13-32-72-07-09
MACHINE: 86-31-16-70-02
PREMIER: JACKPOT
DATE: 18-10-2016
SUCCESS: 90-55-71-50-15
MACHINE: 85-51-76-81-31
PREMIER: JACKPOT
DATE: 21-10-2016
SUCCESS: 46-78-73-55-45
MACHINE: 33-60-21-25-41
PREMIER: JACKPOT
DATE: 25-10-2016
SUCCESS: 58-04-68-69-42
MACHINE: 27-11-20-30-16
PREMIER: JACKPOT
DATE: 28-10-2016
SUCCESS: 62-65-81-74-03
MACHINE: 49-64-76-37-39
PREMIER: JACKPOT
DATE: 01-11-2016
SUCCESS: 05-88-01-34-46
MACHINE: 55-77-51-74-17
PREMIER: JACKPOT
DATE: 04-11-2016
SUCCESS: 37-23-41-43-25
MACHINE: 60-72-26-45-62
PREMIER: JACKPOT
DATE: 08-11-2016
SUCCESS: 47-26-72-73-62
MACHINE: 43-81-17-11-32
PREMIER: JACKPOT
DATE: 11-11-2016
SUCCESS: 22-52-36-16-17
MACHINE: 61-20-53-49-79
PREMIER: JACKPOT
DATE: 15-11-2016
SUCCESS: 90-24-49-62-69
MACHINE: 65-86-25-63-44
PREMIER: JACKPOT
DATE: 18-11-2016
SUCCESS: 36-30-68-80-29
MACHINE: 55-47-11-53-58
PREMIER: JACKPOT
DATE: 22-11-2016
SUCCESS 16-71-56-31-75
MACHINE: 74-76-51-28-89
PREMIER: JACKPOT
DATE: 25-11-2016
SUCCESS: 58-38-40-89-71
MACHINE: 27-25-79-46-22
PREMIER: JACKPOT
DATE: 29-11-2016
SUCCESS: 29-39-24-26-34
MACHINE: 52-65-32-89-58
PREMIER: JACKPOT
DATE: 02-12-2016
SUCCESS: 64-08-36-18-67
MACHINE: 61-69-70-19-43
PREMIER: JACKPOT
DATE: 06-12-2016
SUCCESS: 25-57-65-39-90
MACHINE: 07-33-47-49-46
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
GHANA: BONANZA
DATE: 10-06-2016
SUCCESS: 80-07-31-82-78
MACHINE: 88-16-24-46-72
GHANA: BONANZA
DATE: 17-06-2016
SUCCESS: 64-74-68-71-23
MACHINE: 27-17-31-06-43
GHANA: BONANZA
DATE: 24-06-2016
SUCCESS: 25-70-27-01-24
MACHINE: 79-05-03-56-51
GHANA: BONANZA
DATE: 01-07-2016
SUCCESS: 29-40-38-46-69
MACHINE: 21-18-26-11-36
GHANA: BONANZA
DATE: 08-07-2016
SUCCESS: 28-70-18-49-38
MACHINE: 82-16-24-44-12
GHANA: BONANZA
DATE: 15-07-2016
SUCCESS: 55-75-03-72-45
MACHINE: 43-17-90-53-68
GHANA: BONANZA
DATE: 22-07-2016
SUCCESS: 56-28-29-19-87
MACHINE: 26-83-02-46-33
GHANA: BONANZA
DATE: 29-07-2016
SUCCESS: 28-58-87-78-40
MACHINE: 44-16-84-54-17
GHANA: BONANZA
DATE: 05-08-2016
SUCCESS: 41-42-12-68-45
MACHINE: 24-47-09-65-82
GHANA: BONANZA
DATE: 12-08-2016
SUCCESS: 75-52-81-68-11
MACHINE: 40-23-74-34-87
GHANA: BONANZA
DATE: 19-08-2016
SUCCESS: 03-24-22-84-55
MACHINE: 09-60-34-56-90
GHANA: BONANZA
DATE: 26-08-2016
SUCCESS: 11-23-30-69-79
MACHINE: 83-82-05-52-45
GHANA: BONANZA
DATE: 02-09-2016
SUCCESS: 10-63-53-73-25
MACHINE: 61-02-19-64-18
GHANA: BONANZA
DATE: 09-09-2016
SUCCESS: 82-54-68-33-01
MACHINE: 23-89-34-60-31
GHANA: BONANZA
DATE: 16-09-2016
SUCCESS: 61-41-27-36-71
MACHINE: 09-69-83-15-14
GHANA: BONANZA
DATE: 23-09-2016
SUCCESS: 86-75-68-79-52
MACHINE: 90-07-65-11-16
GHANA: BONANZA
DATE: 30-09-2016
SUCCESS: 58-79-65-15-75
MACHINE: 85-04-60-61-48
GHANA: BONANZA
DATE: 07-10-2016
SUCCESS: 23-59-29-72-83
MACHINE: 81-61-86-70-77
GHANA: BONANZA
DATE: 14-10-2016
SUCCESS: 39-75-24-26-44
MACHINE: 40-70-07-45-05
GHANA: BONANZA
DATE: 21-10-2016
SUCCESS: 44-12-87-56-11
MACHINE: 07-37-30-81-67
GHANA: BONANZA
DATE: 28-10-2016
SUCCESS: 01-59-15-58-43
MACHINE: 47-40-48-77-76
GHANA: BONANZA
DATE: 04-11-2016
SUCCESS: 08-18-51-35-57
MACHINE: 86-85-21-09-68
GHANA: BONANZA
DATE: 11-11-2016
SUCCESS: 57-90-16-08-71
MACHINE: 04-36-76-45-41
GHANA: BONANZA
DATE: 18-11-2016
SUCCESS: 70-24-61-45-64
MACHINE: 31-75-83-33-69
GHANA: BONANZA
DATE: 25-11-2016
SUCCESS: 84-41-42-57-20
MACHINE: 15-56-51-43-10
GHANA: BONANZA
DATE: 02-12-2016
SUCCESS: 10-38-79-48-64
MACHINE: 27-71-89-08-57
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
PREMIER: VAG
DATE: 12-08-2016
SUCCESS: 13-01-23-22-71
MACHINE: 21-30-80-51-69
PREMIER: VAG
DATE: 17-08-2016
SUCCESS: 12-70-74-43-39
MACHINE: 44-80-87-71-85
PREMIER: VAG
DATE: 19-08-2016
SUCCESS: 13-74-17-07-84
MACHINE: 29-86-87-61-52
PREMIER: VAG
DATE: 24-08-2016
SUCCESS: 30-84-28-06-22
MACHINE: 71-07-59-60-88
PREMIER: VAG
DATE: 27-08-2016
SUCCESS: 41-76-88-39-87
MACHINE: 50-49-85-52-59
PREMIER: VAG
DATE: 31-08-2016
SUCCESS: 16-30-90-48-20
MACHINE: 43-81-31-06-50
PREMIER: VAG
DATE: 02-09-2016
SUCCESS: 71-25-90-03-16
MACHINE: 11-89-85-82-51
PREMIER: VAG
DATE: 07-09-2016
SUCCESS: 59-18-06-67-82
MACHINE: 77-40-64-50-68
PREMIER: VAG
DATE: 09-09-2016
SUCCESS: 18-46-47-28-08
MACHINE: 36-14-55-25-62
PREMIER: VAG
DATE: 14-09-2016
SUCCESS: 03-77-13-88-85
MACHINE: 63-79-20-82-55
PREMIER: VAG
DATE: 16-09-2016
SUCCESS: 60-61-86-09-79
MACHINE: 46-56-08-49-58
PREMIER: VAG
DATE: 21-09-2016
SUCCESS: 39-53-28-52-51
MACHINE: 88-78-72-68-81
PREMIER: VAG
DATE: 23-09-2016
SUCCESS: 01-04-56-71-23
MACHINE: 39-16-20-17-25
PREMIER: VAG
DATE: 28-09-2016
SUCCESS: 73-13-53-16-10
MACHINE: 87-71-15-14-55
PREMIER: VAG
DATE: 30-09-2016
SUCCESS: 60-26-79-42-84
MACHINE: 32-31-06-09-70
PREMIER: VAG
DATE: 05-10-2016
SUCCESS: 02-89-33-63-05
MACHINE: 11-74-32-83-90
PREMIER: VAG
DATE: 07-10-2016
SUCCESS: 37-27-15-75-18
MACHINE: 73-45-67-77-65
PREMIER: VAG
DATE: 12-10-2016
SUCCESS: 50-30-03-53-05
MACHINE: 76-25-38-57-02
PREMIER: VAG
DATE: 14-10-2016
SUCCESS: 53-21-07-72-04
MACHINE: 66-02-30-44-13
PREMIER: VAG
DATE: 19-10-2016
SUCCESS: 48-06-44-68-27
MACHINE: 69-85-12-32-56
PREMIER: VAG
DATE: 21-10-2016
SUCCESS: 23-45-16-46-05
MACHINE: 22-38-28-36-01
PREMIER: VAG
DATE: 26-10-2016
SUCCESS: 51-88-39-14-34
MACHINE: 66-87-81-55-53
PREMIER: VAG
DATE: 28-10-2016
SUCCESS: 75-51-27-64-88
MACHINE: 89-83-07-29-22
PREMIER: VAG
DATE: 02-11-2016
SUCCESS: 49-68-56-16-43
MACHINE: 57-51-38-03-72
PREMIER: VAG
DATE: 04-11-2016
SUCCESS: 17-51-34-26-33
MACHINE: 29-53-58-31-15
PREMIER: VAG
DATE: 09-11-2016
SUCCESS: 74-44-03-08-06
MACHINE: 82-86-02-31-79
PREMIER: VAG
DATE: 11-11-2016
SUCCESS: 64-72-12-90-42
MACHINE: 45-58-19-61-38
PREMIER: VAG
DATE: 16-11-2016
SUCCESS: 09-45-40-15-29
MACHINE: 27-75-77-14-22
PREMIER: VAG
DATE: 18-11-2016
SUCCESS: 22-37-83-23-72
MACHINE: 51-49-28-62-06
PREMIER: VAG
DATE: 23-11-2016
SUCCESS: 88-79-07-52-51
MACHINE: 18-81-36-35-45
PREMIER: VAG
DATE: 25-11-2016
SUCCESS: 32-60-22-20-03
MACHINE: 06-11-90-56-17
PREMIER: VAG
DATE: 30-11-2016
SUCCESS: 80-62-49-88-52
MACHINE: 04-18-90-39-19
PREMIER : VAG
DATE 02-12-2016
SUCCESS: 47-84-31-45-26
MACHINE: 25-82-67-90-74
PREMIER: VAG
DATE: 07-12-2016
SUCCESS: 01-36-34-44-10
MACHINE: 20-15-49-90-80
GOD BLESS US ALL

No comments:

Post a Comment

START RECEIVING OUR SURE GAMES!!

PLAY LOTTO ONLINE!!

JOIN OUR LOTTO FORUM COMMUNITY AND WIN DAILY!!

Disclaimer: There is no guarantee that the information you get from this blog is 100% accurate all the time. WIN GHANA GAMES DAILY!! See here SMS PROGRAM.Whatever business we do with you, we assume that you're at least 18yrs of age and that you agree to our terms. We are not to be held accountable for any failed business transaction you have with an individual or business organization you meet on this blog. Everyone is responsible for their comment(s).

START RECEIVING OUR SURE GAMES!!

CONTACT US