Thursday, 23 February 2017

PAST RESULT 2 4CAST ON THURSDAY

PAST RESULT 2 4CAST ON THURSDAY 23-2-2017
•••••••••••••••
•••••••••••••••
PREMIER: PEOPLES
DATE: 07-11-2016
SUCCESS: 02-07-12-37-10
MACHINE: 88-62-22-59-26
PREMIER: PEOPLES
DATE: 10-11-2016
SUCCESS: 79-44-49-29-01
MACHINE: 68-88-45-83-63
PREMIER: PEOPLES
DATE: 14-11-2016
SUCCESS: 07-28-02-80-53
MACHINE: 04-72-84-03-13
PREMIER: PEOPLES
DATE: 17-11-2016
SUCCESS: 11-75-14-55-89
MACHINE: 09-23-59-24-49
PREMIER: PEOPLES
DATE: 21-11-2016
SUCCESS: 66-37-07-73-79
MACHINE: 65-24-81-06-29
PREMIER: PEOPLES
DATE: 24-11-2016
SUCCESS: 51-57-33-21-88
MACHINE: 64-68-50-86-05
PREMIER: PEOPLES
DATE: 28-11-2016
SUCCESS: 50-24-88-77-42
MACHINE: 36-43-55-74-79
PREMIER: PEOPLES
DATE 01-12-2016
SUCCESS: 89-72-11-85-35
MACHINE: 29-54-18-19-53
PREMIER: PEOPLES
DATE: 05-12-2016
SUCCESS: 58-14-54-60-62
MACHINE: 73-81-80-13-63
PREMIER: PEOPLES
DATE: 08-12-2016
SUCCESS: 13-20-45-76-21
MACHINE: 22-74-09-52-14
PREMIER: PEOPLES
DATE: 12-12-2016
SUCCESS: 34-41-25-69-55
MACHINE: 05-56-19-33-82
PREMIER: PEOPLES
DATE: 15-12-2016
SUCCESS: 55-12-57-41-72
MACHINE: 81-56-79-40-71
PREMIER: PEOPLES
DATE: 19-12-2016
SUCCESS: 54-10-57-53-35
MACHINE: 66-16-41-06-43
PREMIER: PEOPLES
DATE: 22-12-2016
SUCCESS: 42-34-01-59-78
MACHINE: 67-08-29-47-60
PREMIER: PEOPLES
DATE: 26-12-2016
SUCCESS: 37-70-24-47-76
MACHINE: 41-78-62-06-45
PREMIER: PEOPLES
DATE: 29-12-2016
SUCCESS: 19-37-35-69-56
MACHINE: 06-66-53-77-23
PREMIER: PEOPLES
DATE: 02-01-2017
SUCCESS: 61-83-46-11-56
MACHINE: 81-12-45-51-85
PREMIER: PEOPLES
DATE: 05-01-2017
SUCCESS: 52-22-69-61-79
MACHINE: 12-20-06-16-88
PREMIER: PEOPLES
DATE: 09-01-2017
SUCCESS: 88-32-21-04-84
MACHINE: 68-55-78-46-28
PREMIER: PEOPLES
DATE: 12-01-2017
SUCCESS: 55-66-22-83-84
MACHINE: 28-62-82-81-35
PREMIER: PEOPLES
DATE: 16-01-2017
SUCCESS: 31-74-10-26-88
MACHINE: 20-23-56-28-86
PREMIER: PEOPLES
DATE: 19-01-2017
SUCCESS: 16-34-22-57-14
MACHINE: 48-55-50-12-63
PREMIER: PEOPLES
DATE: 23-01-2017
SUCCESS: 56-67-74-34-21
MACHINE: 03-27-20-79-31
PREMIER: PEOPLES
DATE: 26-01-2017
SUCCESS: 18-58-25-67-29
MACHINE: 70-80-23-55-12
PREMIER: PEOPLES
DATE: 30-01-2017
SUCCESS: 32-14-08-05-47
MACHINE: 07-59-46-03-76
PREMIER: PEOPLES
DATE: 02-02-2017
SUCCESS: 78-01-31-08-53
MACHINE: 72-26-71-59-33
PREMIER: PEOPLES
DATE: 06-02-2017
SUCCESS: 58-35-17-37-50
MACHINE: 67-27-40-03-70
PREMIER: PEOPLES
DATE: 09-02-2017
SUCCESS: 13-64-08-51-01
MACHINE: 09-35-57-04-59
PREMIER: PEOPLES
DATE: 13-02-2017
SUCCESS: 24-80-46-84-61
MACHINE: 20-73-26-76-82
PREMIER: PEOPLES
DATE: 16-02-2017
SUCCESS: 57-04-07-27-89
MACHINE: 09-35-49-15-86
PREMIER: PEOPLES
DATE: 20-02-2017
SUCCESS: 05-45-17-43-09
MACHINE: 51-76-29-54-30
••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 22-10-2016
SUCCESS: 67-42-45-27-89
MACHINE: 35-09-68-85-15
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 27-10-2016
SUCCESS: 77-71-43-13-59
MACHINE: 74-61-72-01-51
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 29-10-2016
SUCCESS: 41-69-18-55-64
MACHINE: 30-73-04-16-12
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 03-11-2016
SUCCESS: 51-25-83-39-50
MACHINE: 14-41-03-55-89
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 05-11-2016
SUCCESS: 83-79-40-86-03
MACHINE: 33-15-53-12-71
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 10-11-2016
SUCCESS: 73-63-74-72-26
MACHINE: 78-85-40-11-21
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 12-11-2016
SUCCESS: 47-10-56-34-65
MACHINE: 57-07-66-86-13
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 17-11-2016
SUCCESS: 73-64-60-90-78
MACHINE: 71-54-27-06-89
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 19-11-2016
SUCCESS: 90-25-46-57-27
MACHINE: 45-86-56-70-14
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 24-11-2016
SUCCESS: 04-08-66-18-64
MACHINE: 65-12-72-26-27
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 26-11-2016
SUCCESS: 20-01-14-51-69
MACHINE: 88-73-55-03-02
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 01-12-2016
SUCCESS: 34-70-54-55-86
MACHINE: 13-29-07-84-76
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 03-12-2016
SUCCESS: 08-25-40-61-45
MACHINE: 86-78-85-74-10
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 08-12-2016
SUCCESS: 31-81-73-90-29
MACHINE: 20-49-37-02-58
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 10-12-2016
SUCCESS: 43-06-36-31-73
MACHINE: 47-19-74-54-24
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 15-12-2016
SUCCESS: 03-13-20-56-29
MACHINE: 64-78-40-38-16
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 17-12-2016
SUCCESS: 14-82-01-62-72
MACHINE: 74-68-73-32-71
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 22-12-2016
SUCCESS: 26-81-41-04-64
MACHINE: 47-42-18-03-23
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 24-12-2016
SUCCESS: 63-56-16-46-49
MACHINE: 77-71-26-09-35
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 29-12-2016
SUCCESS: 34-69-04-38-31
MACHINE: 46-44-79-17-01
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 31-12-2016
SUCCESS: 55-03-33-53-86
MACHINE: 56-26-36-39-45
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 05-01-2017
SUCCESS: 59-36-47-60-54
MACHINE: 11-40-44-38-25
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 07-01-2017
SUCCESS: 32-54-42-29-39
MACHINE: 86-03-40-52-31
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 12-01-2017
SUCCESS: 41-05-77-89-16
MACHINE: 13-57-04-35-78
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 14-01-2017
SUCCESS: 01-30-15-89-43
MACHINE: 63-62-48-07-05
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 19-01-2017
SUCCESS: 28-11-70-14-37
MACHINE: 51-27-54-45-73
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 21-01-2017
SUCCESS: 43-28-69-67-77
MACHINE: 11-44-46-07-20
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 26-01-2017
SUCCESS: 57-80-25-62-81
MACHINE: 89-44-13-11-76
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 28-01-2017
SUCCESS: 51-53-64-67-65
MACHINE: 81-45-63-04-19
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 02-02-2017
SUCCESS: 90-74-42-07-09
MACHINE: 48-61-60-18-15
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 04-02-2017
SUCCESS: 04-82-49-89-53
MACHINE: 37-22-84-38-44
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 09-02-2017
SUCCESS: 45-15-66-41-76
MACHINE: 47-30-60-33-64
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 11-02-2017
SUCCESS: 58-78-36-43-87
MACHINE: 61-35-88-27-11
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 16-02-2017
SUCCESS: 09-89-64-75-39
MACHINE: 37-69-72-84-06
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 18-02-2017
SUCCESS: 73-29-68-69-58
MACHINE: 51-55-46-47-10
••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••
PREMIER: DIAMOND
DATE: 27-10-2016
SUCCESS: 18-46-81-70-02
MACHINE: 33-01-36-89-78
PREMIER: DIAMOND
DATE: 31-10-2016
SUCCESS: 54-22-46-23-45
MACHINE: 50-66-70-16-31
PREMIER: DIAMOND
DATE: 03-11-2016
SUCCESS: 35-31-64-30-51
MACHINE: 16-53-32-13-11
PREMIER: DIAMOND
DATE: 07-11-2016
SUCCESS: 64-58-47-72-23
MACHINE: 75-82-45-20-74
PREMIER: DIAMOND
DATE: 10-11-2016
SUCCESS: 18-01-81-65-22
MACHINE: 32-37-71-08-07
PREMIER: DIAMOND
DATE: 14-11-2016
SUCCESS: 02-05-64-23-46
MACHINE: 15-51-30-47-21
PREMIER: DIAMOND
DATE: 17-11-2016
SUCCESS: 28-86-65-10-47
MACHINE: 75-82-15-16-17
PREMIER: DIAMOND
DATE: 21-11-2016
SUCCESS: 56-34-50-13-57
MACHINE: 47-28-11-64-30
PREMIER: DIAMOND
DATE: 24-11-2016
SUCCESS: 49-85-27-43-18
MACHINE: 84-70-35-57-40
PREMIER: DIAMOND
DATE: 28-11-2016
SUCCESS: 85-12-07-89-82
MACHINE: 14-64-62-31-68
PREMIER: DIAMOND
DATE: 01-12-2016
SUCCESS: 56-37-63-22-69
MACHINE: 88-50-49-82-19
PREMIER: DIAMOND
DATE: 05-12-2016
SUCCESS: 41-75-10-85-29
MACHINE: 55-37-80-20-16
PREMIER: DIAMOND
DATE: 08-12-2016
SUCCESS: 69-49-74-23-64
MACHINE: 73-54-85-67-07
REMIER: DIAMOND
DATE: 12-12-2016
SUCCESS: 45-18-56-76-48
MACHINE: 34-17-39-87-81
PREMIER: DIAMOND
DATE: 15-12-2016
SUCCESS 56-64-78-75-62
MACHINE: 71-06-79-89-42
PREMIER: DIAMOND
DATE: 19-12-2016
SUCCESS: 63-78-44-64-18
MACHINE: 90-10-33-81-69
PREMIER: DIAMOND
DATE: 22-12-2016
SUCCESS: 70-07-52-30-85
MACHINE: 51-25-43-29-18
PREMIER: DIAMOND
DATE: 26-12-2016
SUCCESS: 63-52-47-44-60
MACHINE: 57-16-73-83-38
PREMIER: DIAMOND
DATE: 29-12-2016
SUCCESS: 70-56-61-39-29
MACHINE: 12-60-20-37-79
PREMIER: DIAMOND
DATE: 02-01-2017
SUCCESS: 88-23-89-79-62
MACHINE: 53-35-63-65-41
PREMIER: DIAMOND
DATE: 5-1-2017
SUCCESS: 55-41-23-51-46
MACHINE: 42-17-03-83-09
PREMIER: DIAMOND
DATE: 09-01-2017
SUCCESS 58-87-12-47-01
MACHINE: 33-86-45-41-51
PREMIER: DIAMOND
DATE: 12-01-2017
SUCCESS: 34-44-17-57-26
MACHINE: 83-68-74-06-12
PREMIER: DIAMOND
DATE: 16-01-2017
SUCCESS: 24-34-68-22-03
MACHINE: 40-51-65-18-62
PREMIER: DIAMOND
DATE: 19-01-2017
SUCCESS: 60-04-22-43-47
MACHINE: 54-71-53-80-14
PREMIER: DIAMOND
DATE: 23-01-2017
SUCCESS: 34-33-23-10-30
MACHINE: 29-49-66-25-12
PREMIER: DIAMOND
DATE: 26-01-2017
SUCCESS: 61-63-73-15-43
MACHINE: 80-37-30-74-46
PREMIER: DIAMOND
DATE: 30-01-2017
SUCCESS: 78-87-19-81-70
MACHINE: 22-74-34-33-60
PREMIER: DIAMOND
DATE: 02-02-2017
SUCCESS: 05-63-28-33-32
MACHINE: 81-61-74-66-58
PREMIER: DIAMOND
DATE: 06-02-2017
SUCCESS: 79-73-16-07-23
MACHINE: 30-13-74-24-09
PREMIER: DIAMOND
DATE: 09-02-2017
SUCCESS: 29-46-22-60-20
MACHINE: 21-40-86-85-55
PREMIER: DIAMOND
DATE: 13-02-2017
SUCCESS: 47-37-58-65-55
MACHINE: 16-70-18-22-40
PREMIER: DIAMOND
DATE: 16-02-2017
SUCCESS: 53-20-43-26-90
MACHINE: 68-74-36-40-67
PREMIER: DIAMOND
DATE: 20-02-2017
SUCCESS: 45-38-25-89-32
MACHINE: 20-73-86-14-02
••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 27-10-2016
SUCCESS: 38-61-22-49-32
MACHINE: 66-71-33-04-90
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 31-10-2016
SUCCESS: 65-31-40-88-49
MACHINE: 06-35-52-61-30
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 03-11-2016
SUCCESS: 34-59-47-48-23
MACHINE: 20-67-61-32-79
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 7-1-2016
SUCCESS: 35-80-89-41-72
MACHINE: 43-73-34-88-54
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 10-11-2016
SUCCESS: 67-76-84-44-85
MACHINE: 12-49-74-80-56
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 14-11-2016
SUCCESS: 66-55-75-18-60
MACHINE: 34-16-76-35-37
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 17-11-2016
SUCCESS: 53-42-46-10-64
MACHINE: 59-43-71-55-01
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 21-11-2016
SUCCESS: 72-02-49-67-56
MACHINE: 76-42-15-09-14
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 24-11-2016
SUCCESS: 65-28-01-88-54
MACHINE: 84-25-73-17-42
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 28-11-2016
SUCCESS: 72-46-71-73-19
MACHINE: 32-59-12-43-55
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 01-12-2016
SUCCESS: 34-57-31-02-14
MACHINE: 37-72-67-04-78
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 05-12-2016
SUCCESS: 41-78-20-63-42
MACHINE: 71-09-70-16-88
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 08-12-2016
SUCCESS: 17-75-39-42-64
MACHINE: 08-73-56-10-01
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 12-12-2016
SUCCESS: 02-22-24-88-51
MACHINE: 86-90-04-35-14
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 15-12-2016
SUCCESS: 20-22-71-37-74
MACHINE: 48-78-84-58-73
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 19-12-2016
SUCCESS: 20-46-69-05-45
MACHINE: 36-54-85-27-79
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 22-12-2016
SUCCESS: 07-41-87-67-34
MACHINE: 55-25-51-83-43
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 26-12-2016
SUCCESS: 48-39-49-30-65
MACHINE: 73-45-27-15-71
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 29-12-2016
SUCCESS: 14-48-10-30-39
MACHINE: 49-24-83-66-02
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 02-01-2017
SUCCESS: 56-22-75-73-01
MACHINE: 39-29-32-36-11
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 05-01-2017
SUCCESS: 60-87-64-66-23
MACHINE: 59-83-80-40-65
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 09-01-2017
SUCCESS: 34-51-73-88-56
MACHINE: 60-47-82-37-01
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 12-01-2017
SUCCESS: 47-02-19-49-26
MACHINE: 35-01-25-03-53
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 16-01-2017
SUCCESS: 51-40-10-71-34
MACHINE: 67-87-31-82-68
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 19-01-2017
SUCCESS: 31-59-45-55-54
MACHINE: 38-49-25-40-80
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 23-01-2017
SUCCESS: 62-07-52-28-25
MACHINE: 22-21-13-70-42
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 26-01-2017
SUCCESS: 16-07-51-49-71
MACHINE: 54-25-82-38-85
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 30-01-2017
SUCCESS: 39-25-86-55-82
MACHINE: 85-60-27-40-72
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 02-02-2017
SUCCESS: 48-01-35-30-57
MACHINE: 80-68-87-23-19
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 06-02-2017
SUCCESS: 24-56-52-32-01
MACHINE: 40-66-53-50-26
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 09-02-2017
SUCCESS: 31-55-53-37-11
MACHINE: 69-75-05-19-14
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 13-02-2017
SUCCESS: 05-44-06-88-24
MACHINE: 29-50-64-26-01
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 16-02-2017
SUCCESS: 64-38-24-05-55
MACHINE: 87-44-10-34-29
PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 20-02-2017
SUCCESS: 69-43-05-67-64
MACHINE: 74-34-62-01-24
••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••
GHANA: FORTUNE
DATE: 08-09-2016
SUCCESS: 52-56-42-04-41
MACHINE: 18-39-84-13-38
GHANA: FORTUNE
DATE: 15-09-2016
SUCCESS: 07-60-34-30-76
MACHINE: 02-79-24-49-47
GHANA: FORTUNE
DATE: 22-09-2016
SUCCESS: 68-66-55-21-58
MACHINE: 08-01-31-24-23
GHANA: FORTUNE
DATE: 29-09-2016
SUCCESS: 16-78-50-79-34
MACHINE: 89-32-68-15-85
GHANA: FORTUNE
DATE: 06-10-2016
SUCCESS: 70-56-49-86-66
MACHINE: 33-16-83-11-07
GHANA: FORTUNE
DATE: 13-10-2016
SUCCESS: 58-72-38-89-03
MACHINE: 61-44-69-15-57
GHANA: FORTUNE
DATE: 20-10-2016
SUCCESS: 64-34-44-31-10
MACHINE: 35-43-38-05-85
GHANA: FORTUNE
DATE: 27-10-2016
SUCCESS: 62-90-13-02-59
MACHINE: 31-30-77-23-75
GHANA: FORTUNE
DATE: 03-11-2016
SUCCESS: 74-06-01-89-64
MACHINE: 28-41-42-21-90
GHANA: FORTUNE
DATE: 10-11-2016
SUCCESS: 05-80-43-45-32
MACHINE: 40-73-04-01-64
GHANA: FORTUNE
DATE: 17-11-2016
SUCCESS: 39-22-66-28-53
MACHINE: 68-26-80-74-18
GHANA: FORTUNE
DATE: 24-11-2016
SUCCESS: 03-27-50-38-08
MACHINE: 88-59-33-06-69
GHANA: FORTUNE
DATE: 01-12-2016
SUCCESS: 67-09-11-86-87
MACHINE: 85-38-89-50-63
GHANA: FORTUNE
DATE: 08-12-2016
SUCCESS: 68-80-43-11-59
MACHINE: 79-63-76-37-85
GHANA: FORTUNE
DATE: 15-12-2016
SUCCESS: 60-56-41-03-07
MACHINE: 17-09-46-43-30
GHANA: FORTUNE
DATE: 22-12-2016
SUCCESS: 44-47-84-37-21
MACHINE: 90-49-77-85-76
GHANA: FORTUNE
DATE: 29-12-2016
SUCCESS: 78-67-08-41-86
MACHINE: 28-09-73-64-52
GHANA: FORTUNE
DATE: 05-01-2017
SUCCESS: 38-60-90-71-23
MACHINE: 39-75-18-33-43
GHANA: FORTUNE
DATE: 12-01-2017
SUCCESS: 05-58-24-51-66
MACHINE: 60-76-90-72-82
GHANA: FORTUNE
DATE: 19-1-2017
SUCCESS: 89-75-35-64-65
MACHINE: 09-87-21-01-77
GHANA: FORTUNE
DATE: 26-01-2017
SUCCESS: 50-49-35-42-32
MACHINE: 29-15-74-18-66
GHANA: FORTUNE
DATE: 02-02-2017
SUCCESS: 61-34-47-76-38
MACHINE: 23-68-29-07-05
GHANA: FORTUNE
DATE: 09-02-2017
SUCCESS: 74-29-09-48-27
MACHINE: 89-10-46-20-62
GHANA: FORTUNE
DATE: 16-02-2017
SUCCESS: 45-12-21-60-13
MACHINE: 35-23-34-75-77
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
PREMIER: BINGO
DATE: 03-11-2016
SUCCESS: 09-43-36-88-66
MACHINE: 69-24-68-48-90
PREMIER: BINGO
DATE: 07-11-2016
SUCCESS: 70-12-43-08-10
MACHINE: 80-59-26-51-76
PREMIER: BINGO
DATE: 10-11-2016
SUCCESS: 36-84-89-34-50
MACHINE: 39-67-65-68-56
PREMIER: BINGO
DATE: 14-11-2016
SUCCESS: 61-71-87-54-03
MACHINE: 18-25-67-37-53
PREMIER: BINGO
DATE: 17-11-2016
SUCCESS: 82-48-32-23-55
MACHINE: 14-34-37-88-68
PREMIER: BINGO
DATE: 21-11-2016
SUCCESS: 16-39-33-66-42
MACHINE: 52-69-75-89-76
PREMIER: BINGO
DATE: 24-11-2016
SUCCESS: 27-76-79-33-62
MACHINE: 06-28-13-24-80
PREMIER: BINGO
DATE: 28-11-2016
SUCCESS: 89-01-47-61-34
MACHINE: 37-75-48-35-18
PREMIER: BINGO
DATE: 01-12-2016
SUCCESS: 39-06-62-28-31
MACHINE: 58-70-68-47-76
PREMIER: BINGO
DATE: 05-12-2016
SUCCESS: 25-49-57-24-33
MACHINE: 09-54-21-40-14
PREMIER: BINGO
DATE: 08-12-2016
SUCCESS: 09-54-19-79-27
MACHINE: 22-33-76-07-51
PREMIER: BINGO
DATE: 12-12-2016
SUCCESS: 18-10-45-43-75
MACHINE: 90-66-68-42-64
PREMIER: BINGO
DATE: 15-12-2016
SUCCESS: 31-24-20-80-89
MACHINE: 79-34-54-04-68
PREMIER: BINGO
DATE: 19-12-2016
SUCCESS: 13-39-33-36-41
MACHINE: 80-76-79-52-40
PREMIER: BINGO
DATE: 22-12-2016
SUCCESS: 68-89-76-87-09
MACHINE: 80-40-39-62-19
PREMIER: BINGO
DATE: 26-12-2016
SUCCESS: 10-35-63-30-78
MACHINE: 58-59-12-11-79
PREMIER: BINGO
DATE: 29-12-2016
SUCCESS: 83-74-11-04-47
MACHINE: 57-58-60-31-85
PREMIER: BINGO
DATE: 2-1-2017
SUCCESS: 36-20-48-10-84
MACHINE: 15-53-55-02-37
PREMIER: BINGO
DATE: 05-01-2017
SUCCESS: 27-70-30-22-39
MACHINE: 09-38-02-08-14
PREMIER: BINGO
DATE: 09-01-2017
SUCCESS: 90-68-59-78-77
MACHINE: 79-17-51-22-84
PREMIER: BINGO
DATE: 12-01-2017
SUCCESS: 35-34-17-37-19
MACHINE: 25-77-05-22-83
PREMIER: BINGO
DATE: 16-01-2017
SUCCESS: 86-18-39-53-84
MACHINE: 05-51-22-72-34
PREMIER: BINGO
DATE: 19-01-2017
SUCCESS: 29-46-35-84-40
MACHINE: 61-20-26-52-53
PREMIER: BINGO
DATE: 23-01-2017
SUCCESS: 85-24-84-16-72
MACHINE: 29-63-12-50-01
PREMIER: BINGO
DATE: 26-01-2017
SUCCESS: 23-47-56-14-22
MACHINE: 16-37-68-75-79
PREMIER: BINGO
DATE: 30-01-2017
SUCCESS: 78-18-63-03-89
MACHINE: 07-70-71-32-37
PREMIER: BINGO
DATE: 2-2-2017
SUCCESS: 61-01-05-32-72
MACHINE: 59-30-48-22-79
PREMIER: BINGO
DATE: 06-02-2017
SUCCESS: 48-20-15-01-51
MACHINE: 07-42-06-27-45
PREMIER: BINGO
DATE: 09-02-2017
SUCCESS: 27-49-84-73-71
MACHINE: 65-02-18-69-34
PREMIER: BINGO
DATE: 13-02-2017
SUCCESS: 32-70-49-06-54
MACHINE: 87-90-73-36-39
PREMIER: BINGO
DATE: 16-02-2017
SUCCESS: 19-49-55-08-78
MACHINE: 24-35-48-58-73
PREMIER: BINGO
DATE: 20-02-2017
SUCCESS: 70-01-74-30-58
MACHINE: 37-79-56-17-77

No comments:

Post a Comment

START RECEIVING OUR SURE GAMES!!

PLAY LOTTO ONLINE!!

JOIN OUR LOTTO FORUM COMMUNITY AND WIN DAILY!!

Disclaimer: There is no guarantee that the information you get from this blog is 100% accurate all the time. WIN GHANA GAMES DAILY!! See here SMS PROGRAM.Whatever business we do with you, we assume that you're at least 18yrs of age and that you agree to our terms. We are not to be held accountable for any failed business transaction you have with an individual or business organization you meet on this blog. Everyone is responsible for their comment(s).

START RECEIVING OUR SURE GAMES!!

CONTACT US